Polityka prywatności

Informacje ogólne

  1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników na portalach: www.online.centrumnaukiec1.pl, (dalej „Portale”).
  2. Administratorem danych osobowych użytkowników Portali jest EC1 Łódź – Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi przy ul. Targowej 1/3, REGON: 100522238 (dalej „EC1”).
  3. Dane osobowe użytkowników Portali przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz.U. 2018, poz.1000) zwaną dalej Ustawą
  4. Zgodnie z Ustawą oraz RODO o których mowa w pkt. 3 użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
  5. Dane osobowe użytkowników Portali EC1 nie stanowią przedmiotu obrotu handlowego. Zgodnie z regulacjami RODO, przetwarzanie danych osobowych użytkowników Portali może być przez EC1 powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi utrzymania Portali EC1. Powierzenie takie odbywać się może jedynie zgodnie z regulacjami RODO w ramach zawartych umów powierzenia.
  6. EC1 ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  7. Wszelkie zmiany niniejszego polityki prywatności będą komunikowane użytkownikom Serwisu poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie umieszczana nie później niż na 2 dni przed wejściem w życie zmian.
  8. Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

Polityka plików cookies 9) Informujemy, że w naszym serwisie używamy plików cookie, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 10) Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które pozwalają zapamiętać przepływ informacji między serwisami internetowymi i przeglądarką. Pełnią one szereg funkcji, które mają wpływ na wygodę przeglądania stron internetowych. Służą do obserwacji zachowań użytkownika na stronie internetowej, dzięki czemu możemy ułatwić mu poruszanie się po serwisie. Służą również do zapamiętywania preferencji użytkownika, co może być wykorzystywane przy wyświetlaniu mu odpowiednio dopasowanych treści redakcyjnych i reklamowych oraz wersji językowej portalu. Wykorzystując pliki cookies nie przechowujemy danych osobowych użytkownika ani innych poufnych informacji. 11) Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych umożliwia zapisywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym (komputerze). Aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zmiana ustawień przeglądarki może jednak spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu strony i korzystaniu z jej zasobów.